Polityka prywatnoci


Serwis internetowy www.moj-samochod.pl przywizuje szczegln uwag do poszanowania prywatnoci uytkownikw odwiedzajcych serwisy w domenie www.moj-samochod.pl. Gromadzone w dziennikach logw dane s wykorzystywane tylko i wycznie do celw administrowania serwisem z zastrzeeniem, o ktrym mowa w punkcie Serwis www.moj-samochod.pl. Nie zabiegamy o identyfikacj uytkownikw stron serwisu. adne dane identyfikacyjne nie s przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony, do adnych celw.

Gromadzenie danych
Zgodnie z przyjt praktyk wikszoci serwisw WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, e znamy publiczne adresy IP, z ktrych uytkownicy przegldaj treci informacyjne naszego serwisu. Przegldane zasoby identyfikowane s poprzez adresy URL. Znamy rwnie:
Dane te nie s kojarzone z konkretnymi osobami przegldajcymi stron www.moj-samochod.pl z zastrzeeniem, o ktrym mowa w punkcie Serwis www.moj-samochod.pl. Dla zapewnienia jak najwyszej jakoci serwisu okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu okrelenia, ktre strony odwiedzane s najczciej, jakie przegldarki stron WWW s stosowane, czy struktura strony nie zawiera bdw itp.

Wykorzystywanie danych
Zebrane logi przechowywane s przez czas nieokrelony jako materia pomocniczy sucy do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie s ujawniane nikomu poza osobami upowanionymi do administrowania serwerem. Na podstawie plikw logw mog by generowane statystyki stanowice pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawieraj adnych cech identyfikujcych osoby odwiedzajce serwis.

Mechanizm Cookies
Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o uytkownikach serwisu ani ledzenia ich nawigacji. Mechanizm ten stosujemy jedynie do zapamitywania - przez okres 30 dni - nastpujcych parametrw nawigacyjnych:
Odnoniki do innych stron
Serwis internetowy www.moj-samochod.pl zawiera odnoniki do innych stron WWW. Nie moemy ponosi odpowiedzialnoci za zasady zachowania prywatnoci obowizujce na tych stronach. Radzimy, by po przejciu na inne strony zapozna si z polityk prywatnoci tam ustalon. Niniejsza polityka prywatnoci dotyczy tylko serwisu WWW www.moj-samochod.pl.

Serwis www.moj-samochod.pl
Wyjtkiem od przedstawionych wyej zasad jest rejestracja adresw poczty elektronicznej i danych osobowych osb lub podmiotw korzystajcych z udostpnionej usugi rejestracji w serwisie. W odniesieniu do podmiotw i osb, ktre skorzystay z usugi rejestracji na amach serwisu odnotowywany jest adres poczty elektronicznej, ktry suy do wysania informacji zwrotnej o przyjciu rejestracji. Umoliwia on rwnie indywidualny dostp do serwisu, w ktrym mona modyfikowa swoje dane.

Zmiany
W przypadku zmiany obowizujcej polityki prywatnoci wprowadzone zostan odpowiednie modyfikacje do powyszego zapisu.
© 2010 - 2023 Internetowy magazyn motoryzacyjny moj-samochod.pl Redakcja|Reklama|Regulamin|Polityka Prywatności|Kontakt