Polityka prywatności


Serwis internetowy www.moj-samochod.pl przywiązuje szczególną uwagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie www.moj-samochod.pl. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie Serwis www.moj-samochod.pl. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron serwisu. Żadne dane identyfikacyjne nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony, do żadnych celów.

Gromadzenie danych
Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również:
Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę www.moj-samochod.pl z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie Serwis www.moj-samochod.pl. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

Wykorzystywanie danych
Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies
Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Mechanizm ten stosujemy jedynie do zapamiętywania - przez okres 30 dni - następujących parametrów nawigacyjnych:
Odnośniki do innych stron
Serwis internetowy www.moj-samochod.pl zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Radzimy, by po przejściu na inne strony zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu WWW www.moj-samochod.pl.

Serwis www.moj-samochod.pl
Wyjątkiem od przedstawionych wyżej zasad jest rejestracja adresów poczty elektronicznej i danych osobowych osób lub podmiotów korzystających z udostępnionej usługi rejestracji w serwisie. W odniesieniu do podmiotów i osób, które skorzystały z usługi rejestracji na łamach serwisu odnotowywany jest adres poczty elektronicznej, który służy do wysłania informacji zwrotnej o przyjęciu rejestracji. Umożliwia on również indywidualny dostęp do serwisu, w którym można modyfikować swoje dane.

Zmiany
W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.
© 2010 - 2017 Internetowy magazyn motoryzacyjny mój-samochód.pl Redakcja|Reklama|Regulamin|Polityka Prywatności|Kontakt