Regulamin magazynu motoryzacyjnego mój-samochód.pl


1. Definicje

mój-samochód.pl - czasopismo zarejestrowane w sądowym rejestrze dzienników i czasopism, pod pozycją Pr 16426. Pełnoprawnym właścicielem czasopisma jest firma prkcomputers Paweł Kostecki, z siedzibą w Warszawie, ul. Wita Stwosza 12 02-661 Warszawa, zarejestrowana w Warszawie, pod numerem Ewidencji działalności gospodarczej 430941,
Regulamin - niniejszy dokument,
portal, magazyn mój-samochód.pl - platforma informacyjna, na której publikowane są artykuły na temat samochodów i pochodne tematy, udostępniane poprzez sieć internet.
materiały - treści w postaci tekstu, linków lub treści multimedialnych (zdjęcia, video)
Użytkownik - każda osoba, która korzysta z portalu, magazynu czytając, komentując treści lub/oraz wystawiając ogłoszenia

2. Forum

Na łamach forum może wypowiadać się każdy użytkownik magazynu mój-samochód.pl . Wszystkie wypowiedzi są sprawdzane przez naszych administratorów. Wiadomości które nie spełniają wymogów magazynu mój-samochód.pl nie będą publikowane. Wiadomości usuwane będą za:

- link lub linki reklamujące inne portale, które nie są bezpośrednio powiązane z zadanym pytaniem lub zagadnieniem
- wiadomości, które obrażąją innych użytkowników, osoby publiczne, grupy etniczne, nawołują do łamania prawa oraz inne, sprzeczne z powszechnie obowiązującymi zasadami moralnymi oraz prawa.

3. Giełda

Umieszczanie ogłoszeń na giełdzie jest bezpłatne. Wszystkie ogłoszenia przed publikacją są sprawdzane przez naszych administratorów.

4. Odpowiedzialność mój-samochód.pl

Magazyn mój-samochód.pl nie ponosi żadnej prawnej odpowiedzialności za materiały zamieszone przez osoby trzecie

5. Prawa własności intelektualnej

Wszystkie umieszczone treści podlegają prawu autorskiemu. Cytowanie lub umieszczanie ich na innych portalach wymaga wcześniejszej zgody właściciela magazynu mój-samochód.pl. Pod umieszczonym materiałem pobranym z magazynu mój-samochód.pl musi być link do portalu moj-samochód.pl

6. Zmiany Regulaminu i jego dostępność

Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili jednostronnie zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu, wraz z informacją o ich dokonaniu.

Administrator nie odpowiada za zdarzenia i wydarzenia, jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy Użytkownikami magazynu, bez względu na ich przyczyny i skutki.

Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.

Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu, udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.

Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści Serwisu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku, wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
© 2010 - 2017 Internetowy magazyn motoryzacyjny mój-samochód.pl Redakcja|Reklama|Regulamin|Polityka Prywatności|Kontakt